Het oplopen van lichamelijk en/of psychisch letsel kan een grote diversiteit aan oorzaken hebben. In veel situaties kan er sprake zijn van letselschade waarbij er aanspraak kan worden gemaakt op de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de veroorzakende partij. Als er omstandigheden zijn waarbij dit niet mogelijk is, kunt u ervoor kiezen om een letselschade advocaat in te schakelen. Het is hierbij verstandig om de keuze te maken voor een van de letselschade advocaten uit de regio omdat deze experts het beste beeld kunnen vormen van de situatie. We nemen in dit artikel de stad Rotterdam als voorbeeld en geven u inzicht wat een letselschade advocaat uit Rotterdam voor u kan betekenen.

Wanneer is er sprake van letselschade?

Zoals aangegeven kan letselschade een grote diversiteit aan oorzaken hebben. Veel mensen denken terecht aan een verkeers- of een arbeidsongeval maar ook een medische fout, beroepsziekten, sportongevallen, letsel door het gebruik van producten of obstructies op de weg kunnen letselschade veroorzaken. Er is echter sprake van letselschade als er een causaal verband bestaat tussen het ontstane letsel en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het letsel moet dus ontstaan zijn door het niet juist of juist niet handelen van een andere persoon of instantie. In geval ligt er dus een aanwijsbare gebeurtenis ten grondslag aan letselschade.

Wanneer is de hulp van een letselschade advocaat uit Rotterdam gewenst?

De wetgeving schrijft voor dat de veroorzaker van de gebeurtenis aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Deze schade bestaat uit het verlies dat u lijdt maakt u ook allerlei kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben. Bij dit laatste kunt u denken aan eventuele inkomensschade, reiskosten, medische kosten, kinderopvang, kosten voor studieachterstand en (in specifieke situaties zelfs smartengeld. Dit kan de situatie zeer ingewikkeld maken. Op het moment dat er een discussie bestaat over de schuldvraag, het uit te keren schadebedrag of in het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet wenst uit te keren, is de hulp van een letselschade advocaat uit Rotterdam gewenst.

Op deze manier kan een in letselschaderecht gespecialiseerde advocaat u bijstaan

Een advocaat die gespecialiseerd is in de afhandeling van letselschade gevallen kan u van een maatwerk advies voorzien, u vertegenwoordigen gedurende de contactmomenten met de wederpartij en uw belangen behartigen bij een eventuele juridische procedure. Vooral de lokale kennis kan van doorslaggevende waarde zijn bij dit soort aansprakelijkheid discussies. Daarom wordt het in dit soort gevallen sterk aangeraden om een keuze te maken om gebruik te maken van een letselschade advocaat uit Rotterdam als de situatie in (de regio van) deze havenstad heeft plaatsgevonden. Hiervoor kunt u uitstekend bij M-advocatuur terecht. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in letselschaderecht en staan u graag bij in situaties waarbij er een discussie moet worden gevoerd over de afhandeling van letselschade.